Bakit ang mga Tao ay Dumaranas ng Napakaraming Sakit? Paano Tayo Makakatakas sa Pagpapahirap ng Sakit? I-click ang blue link upang dumalo sa sermon


📢📢📢Bakit ang mga Tao ay Dumaranas ng Napakaraming Sakit? Paano Tayo Makakatakas sa Pagpapahirap ng Sakit?
👉👉 https://m.me/tl.kingdomsalvation?ref=ZT–XZ401num=FYCL08219&img=tk0298
I-click ang blue link upang dumalo sa sermon na ito nang libre, at sasabihin sa iyo ng mangangaral ang mga kasagutan.
Naisip mo na ba ito: Sa simula, sina Adan at Eva ay nanirahan sa Hardin ng Eden nang walang sakit o kamatayan.
Bakit napakaraming sakit habang ang sangkatauhan ay umuunlad hanggang ngayon? Nais mo bang malaman kung paano maaalis ang pagpapahirap ng sakit?
I-click ang blue link ngayon, at maaari kang dumalo sa sermon na ito nang libre. Ituturo ng ating mangangaral ang mga salita ng Diyos sa atin, kung saan makikita natin ang mga kasagutan sa lahat ng katanungang ito.
Oras ng sermon: 8pm–10pm

Peut être une image de 5 personnes


0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *