Kung wala ka ng maintindihan, malapitan at makapitan. Lumapit at kumapit ka sa Panginoon, hinding-hindi ka Niya bibitawan, hahayaan, iiwan at pababaya

Kung wala ka ng maintindihan, malapitan at makapitan. Lumapit at kumapit ka sa Panginoon, hinding-hindi ka Niya bibitawan, hahayaan, iiwan at pababayaan. ❀️
Isaiah 41:13 KJV
[13]For I the LORD thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.
God bless! πŸ˜‡β€οΈ0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *