LITERAL BA ANG INTERPRETATION NINYO TUNGKOL SA RAPTURE? SINO BA SA INYO ANG NAIS MA-RAPTURE? ALAM BA NINYO KUNG PAANO? MABABA BA ANG TINGIN NINYO

LITERAL BA ANG INTERPRETATION NINYO TUNGKOL SA RAPTURE?
SINO BA SA INYO ANG NAIS MA-RAPTURE? ALAM BA NINYO KUNG PAANO?

MABABA BA ANG TINGIN NINYO SA IBA AT INAAKALA BA NINYONG KAYO AY MATUWID? MABABA BA ANG TINGIN NINYO SA MGA PATUTOT AT KRIMINAL, AT MATAAS BA ANG TINGIN NINYO SA MGA PARI/PASTOR…0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *