MGA BUKAL NG TUBIG NA NAGBIBIGAY-BUHAY Juan 7:37-39 [37] Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi: “Ang nauuhaw

MGA BUKAL NG TUBIG NA NAGBIBIGAY-BUHAY
Juan 7:37-39
[37] Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi: “Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom.
[38] Ayon sa sinasabi sa kasulatan, ‘Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay-buhay. ‘
[39]โ€ฆ
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *