SEPTEMBRE 3, 2022 – SABADO Ikakawhaag Duha nga Semana Sulod sa Tuig ANG PAGBASA GIKAN SA EBANGHELYO SUMALA NI SAN LUCAS (Lk. 6:1-5) Usa niana ka Ad

SEPTEMBRE 3, 2022 – SABADO
Ikakawhaag Duha nga Semana Sulod sa Tuig

ANG PAGBASA GIKAN SA EBANGHELYO SUMALA NI SAN LUCAS (Lk. 6:1-5)

Usa niana ka Adlawng Igpapahulay naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo, ug tapos nila kini kusokusoa sa…0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *